V četrtkovih večernih urah je potekal redni občni zbor HD Jesenice za leto 2014. Ob boku občnega zbora smo opravili tudi pogovor s predsednikom društva Mihom Reboljem. Intervju si lahko preberete spodaj, najprej pa predstavljamo zgoščeno poročilo omenjenega zbora.

Na občnem zboru je bilo prisotnih 24 članov s plačano članarino in veljavno glasovalno pravico. Zbor je za predsedujočega izglasoval Branka Jeršina, kot člana predsedstva pa sta bila izbrana Boštjan Potočar in Sead Čatak.

Uvodoma je poročilo o minulem obdobju predstavil Miha Rebolj. Zmago Pem je predstavil finančno poročilo in bilanco stanja za obdobje od 1. maja 2013 do 1. maja 2014. Bilanca je v celoti bila dana na vpogled vsem članom občnega zbora. Gaber Glavič je predstavil strokovno poročilo o delu selekcij, Poldi Bizalj pa je predstavil poročilo nadzornega odbora.

Člani zbora so vsa poročila sprejeli z glasovanjem enoglasno, glasov proti ni bilo.

V nadaljevanju je Miha Rebolj predstavil izhodišča in program za delo v prihodnji sezoni. Omenil je tudi nekaj zanimivih novosti; tako npr. bo HD Jesenice letos prvič organiziral skupni piknik za vse kategorije (7. junija), prvič pa bodo otroci imeli tudi možnost priprav na sezono ob morju.  Tudi poletni hokejski kamp s sodelovanjem NHL-ovca Anžeta Kopitarja in drugih reprezentantov je novost, ki je potrebna posebne omembe.

Predsedujoči je predlagal članarino tudi za leto 2014 (10 eur), glasujoči člani zbora pa so se s predlaganim strinjali.

Občni zbor se je zaključil s točko »Razno«, v kateri so priložnost za izražanje svojih misli in predlogov imeli tudi člani društva. Razvila se je zanimiva debata. Občni zbor se je končal po slabih dveh urah s prijateljskim stiskom rok in obljubo, da se po pridnem delu vidimo ob letu osorej.

2014-05-15 18.09.30

INTERVJU s predsednikom društva HD Jesenice

Miha pozdravljeni. Kako ste zadovoljni s sezono 2013/14? Bi podali krajšo oceno?

Dober dan. Najprej bi se za trenutek dotaknil še sezone 12/13; upal sem, da se nikoli več ne bo ponovila, saj smo se v njej res spopadali z neverjetnimi težavami. V sezoni 2013/14 je bilo bistveno bolje. Opravili smo neprimerno več treningov, tako ledenih, kot tudi suhih. Ocenjujem, da je bil v mlajših kategorijah napredek zelo očiten, več pa bi gotovo lahko povedal strokovni vodja selekcij (Gaber Glavič, op. p.). Obisk hokejske šole je bil zadovoljiv in je pokazal, da hokej ostaja šport št.1 na Jesenicah in okolici. Na to smo zelo ponosni.

Prva dva meseca minule sezone smo sicer še gostovali v okoliških krajih, saj je v domači dvorani potekalo evropsko prvenstvo v košarki. V začetku oktobra smo se končno preselili na domačo ledeno ploskev. Delovali smo v urejenih razmerah, poskrbljeno je bilo za garderobe (prvič tudi za hokejsko šolo), telovadnico in pisarno. Skozi sezono smo skrbeli tudi za posebne vratarske treninge. Kolikor mi je dopuščal čas, sem se tudi sam vključil v delo z branilci. Sezono ocenjujem kot zelo dobro, seveda pa je vedno lahko tudi bolje.

Kje so torej še ostale rezerve? In obratno, smo se morda na kakem področju pa nepričakovano izkazali nad pričakovanji?

Rezerve so predvsem v trenerskem kadru. Naš cilj je, da bi v vsaki kategoriji s fanti na ledu bila dva trenerja. Radi bi poskrbeli tudi za dodatno izobraževanje trenerjev.

Veliko pozornosti bomo v prihodnje namenili tudi suhim pripravam. Take zadeve so v urejenih hokejskih okoljih samoumevne. Pri nas se žal vedno srečujemo s problemom financiranja takih zadev.

Tudi v prihajajoči sezoni bomo seveda iskali otroke za hokejsko šolo. Profesionalne članske ekipe na Jesenicah žal ni več, le-ta pa je bila v preteklosti že sama po sebi največji magnet za otroke.  Pri pridobivanju novih malčkov se bomo najbrž morali spopasti s kakimi novimi prijemi.

Kot presežek bi omenil dva naslova državnih prvakov. Seveda ne želim biti razumljen napačno; v prihodnji sezoni si želim ponovitve teh uspehov. Cilj pa je seveda še višji.

Nimamo pa samo tekmovalnih ciljev. Najbrž bi kot poglavitni cilj moral omeniti vsestransko vzgojo igralcev, tako vzgojo, da bodo na fante ponosni starši, trenerji in celotno okolje iz katerega izhajajo.

Kako smo v društvu finančno zvozili sezono?

Ni skrivnost, da smo v prejšnji sezoni pridelali precejšen minus. Večji del te sezone smo ob tekočem       poslovanju skrbeli tudi za poplačilo zaostalih obveznosti do prevoznikov, sodnikov, trenerjev in najema drugih hokejskih dvoran. Še enkrat bi se za zaupanje in potrpežljivost zahvalil trenerjem, ki v določenem delu še vedno ostajajo upniki. Večina terjatev pa je že zaprtih.

Z največjima sponzorjema imamo načelno sklenjen tudi dogovor za prihajajočo sezono. Ob podobnem delu tudi v predstoječi sezoni se lahko nadejamo dokončnega zaprtja vseh zapadlih obveznosti.

Kako bo s tekmovanji v posameznih kategorijah v prihodnji sezoni? Bomo spet imeli ekipo U20?

Ekipe U20 žal ne bo. Ocenjujemo, da imamo dejansko premalo kadra za sestavo samostojne ekipe U20. Nekaj fantov se bo gotovo priključilo tudi eventualnemu članskemu projektu, kdorkoli ga bo že peljal. Če bo do tega seveda prišlo. Nekaj jih vsako sezono uide po svetu in takim seveda želimo vse najboljše. V ekipi U20 bi tako prav gotovo moralo igrati precej fantov iz kategorije U18. Ob tem ko bi igrali še svoje tekmovanje v ligi EBJL in vseh šolskih obveznostih, bi bil tak angažma prav gotovo preveč zahteven. Zavedam se, da je za nekatere fante taka odločitev neprijetna in pušča odprta določena vprašanja, a odločitev je pač taka.

Ekipa U18 bo nadaljevala s tekmovanjem v ligi EBJL. Najbrž sistem tekmovanja ne bo več enak tistemu v minuli sezoni, ko so se slovenska moštva večji del sezone merila samo med seboj. Prav tako ne bo šlo za enotno ligo, saj v njej sodeluje tudi npr. več madžarskih moštev, potovanje nekajkrat na sezono v tiste kraje pa bi nas vsakič stalo vsaj 2000 eur.  Najbližje smo tekmovanju nekako po »konferencah«, s čimer bi se merili z moštvi v relativni okolici. Govorim o koroških moštvih, Medveščaku in bližnjih italijanskih klubih. Sistem sicer še ni dokončno izoblikovan, končno besedo pa ima seveda vodstvo lige, ki je v rokah Avstrijcev.

Mlajše kategorije, torej U16, U14 in U12 bodo zopet tekmovale v državnem prvenstvu, U10 in U8 pa se bosta seveda udeleževali turnirjev v njunih starostnih kategorijah.

Še enkrat bi se povrnil k starejšim – kot že rečeno, nam žal vsako sezono uide nekaj fantov. Po eni strani je to zelo neprijetno, po drugi strani pa je to tudi priložnost za koga drugega, da se bolj izkaže. Vedno sta torej na situacijo vsaj dva pogleda. Osebno pa bi prav gotovo najraje videl, da bi čim več fantov ostalo doma in tu imelo možnost tekmovanja in napredovanja.

Sicer pa smo s samimi treningi in pripravo za novo sezono v kategorijah U14, U16 in U18 začeli 5. maja, v mlajših selekcijah pa nekaj dni kasneje. Ledena ploskev bo po zagotovilih odgovornih letos nared že 4. avgusta.

Kako pa je s člansko ekipo? Pred časom se je po kuloarjih špekuliralo z možnostjo delovanja članske ekipe v okviru HD Jesenice?

Članske ekipe v okviru našega društva ne bo. V lokalnem okolju si ne moremo zagotoviti kake konkretne finančne podpore za tak projekt, s svojimi sredstvi pa sezone v ligi INL prav gotovo zaenkrat nismo sposobni izpeljati. Žal je tako.

Kakšna bo trenerska ekipa v novi sezoni?

Načeloma bodo trenerji ostali isti. Čakamo še na odločitve Miha Brusa in Aleša Remarja, ki sta že v minuli sezoni pomagala pri delu z otroci.  Oba seveda še zbirata informacije o angažmaju za prihajajočo sezono, saj sta še aktivna igralca.

V prihajajoči sezoni se v kategoriji U14 pojavlja podobna situacija, kot je bila pred prejšnjo sezono. Poleg tega se je priključilo tudi nekaj fantov od drugod, predvsem z Bleda. Bosta morda v DP spet nastopali dve ekipi?

Brez dvoma bo U14 v državnem prvenstvu nastopala samo z eno ekipo. Naš namen pred prejšnjo sezono je bil vsem fantom ponuditi čim več igralnega časa. Skozi sezono so se stvari korenito spremenile in odločitev za dve ekipi v določenih pogledih ni bila več optimalna. Poleg tega se je pojavilo tudi nekaj nepotrebnih vprašanj in celo tenzij, zato česa takega ne bomo ponovili. Sicer pa smo veseli vsakega fanta, ki se odloči, da bo svojo hokejsko pot nadaljeval na Jesenicah. To tudi priča o ugledu in dobrem delu, ki ga opravljamo.

Kako so urejena razmerja z Zavodom za šport, ki je lastnik objektov v katerih deluje HD Jesenice?

Zadeve so urejene zadovoljivo. Ves čas smo tudi v kontaktu. Imamo še določene želje v zvezi z opremo telovadnice, morda tudi kako drugo željo in idejo. Te stvari urejamo sproti, generalno pa smo s sodelovanjem z Zavodom za šport lahko zadovoljni.

Kako je s sodelovanjem posameznih kategorij na turnirjih v okviru HD Jesenice?

Vsako tako sodelovanje je seveda koristno. Seveda zahteva tudi določena denarna sredstva. Starše dodatno težko obremenjujemo, seveda pa iščemo možnosti za nastop na kakem turnirju.

Bi ob koncu še sami kaj dodali?

Rad bi se zahvalil vsem, ki so v minuli sezoni pripomogli k uspešnemu delovanju kluba. Posebej rad bi povabil starše, trenerje in otroke na skupni piknik 7. junija. Več informacij bodo staršem lahko dali tehnični vodje selekcij. Vabljeni tudi k udeležbi na poletnem hokejskem kampu.

Ob koncu vsem skupaj želim uspešno novo hokejsko sezono.

Hvala za pogovor.

Tekst in foto: Marko L.