HD Jesenice logo

Na Jesenicah, 29. 4. 2014

VABILO

na redni občni zbor Hokejskega društva Jesenice mladi,

v četrtek 15. 05. 2014 ob 18.00 uri v sejni sobi v kleti Športne dvorane Podmežakla.

 

Za občni zbor predlagam sledeči dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora, sprejem poslovnika o delu in izvolitvi delovnega predsedstva

2. Izvolitev organov občnega zbora:

– verifikacijsko  komisijo

– zapisnikarja

– dveh overovateljev zapisnika

3. Poročila:

– poročilo predsednika društva o delu v preteklem obdobju

– finančno poročilo

– bilanca za leto 2013

– poročilo člana zadolženega za strokovni razvoj

– poročilo predsednika nadzornega odbora

4.       Razprava na poročila in potrditev poročil

5.       Program dela v prihodnje

6.       Predlog višine članarine za leto 2014 (10 EUR)

7.       Razno

 

Športni pozdrav.

                                                                                               Predsednik HD Jesenice mladi

                                                                                                              Miha Rebolj